Prehľad kategórií

Prehľad všetkých kategórií
PRIEMYSELNÁ VÝROBA
Výroba potravín
Výroba nápojov
Výroba tabakových výrobkov
Výroba textilu
Výroba odevov
Výroba kože a kožených výrobkov
Výroba dreva a výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
Výroba papiera a papierových výrobkov
Tlač a reprodukcia záznamových médií
Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov
Výroba chemikálií a chemických produktov
Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov
Výroba výrobkov z gumy a plastu
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Výroba a spracovanie kovov
Výroba kovových konštrukcií, okrem strojov a zariadení
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Výroba elektrických zariadení
Výroba strojov a zariadení i. n.
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
Výroba nábytku
Iná výroba
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov

PRIEMYSELNÁ VÝROBA

Počet firiem: 460
Zobrazujem: 0 - 20
Pridať firmu
IČOFirma
36161004: Abdulkadr Šakiri
43258140: Adrian Vanacký
40862101: Alojz Toporcer
41804287: Andrej Olejník
30272271: Anna Jankechová
40860485: Anna Kožušková
40858669: Anna Šišoláková
43239285: Anna Varšová
30668221: Anton Baluch
43678262: Anton Pitoňák
35319488: Anton Želinský - CHPD ISKRA
36471054: ARAGONIT spol. s r.o.
34804838: Attila Pápišta - AP ŠTÚDIO
40860434: Bc. Štefan Roth
41938755: Beáta Kešeľáková - BEDA
44152906: Benjamín Beľuš
43025030: Bohuš Forgáč
43670041: Bohuš Škotko
33982686: Dana Krotáková
33060134: Dana Rusnáčiková